SYFTE

Denna webbplats skapades för att ge alla ett öppet, anonymt utrymme att skriva om hur de känner sig under dessa svåra tider. Jag hoppas att det hjälper människor att känna sig mindre ensamma och mer anslutna till andra.

VÄRLDEN

Där ni är alla från ...